Referat generalforsamling

Referat generalforsamlingen i Horten for år 2021 kl 19.00


1. Åpning og godkjenning av møteinnkalling
Ingen innvendinger

2. Valg av møtedirigent og referent
Pål Berg Leirvåg ble valgt som både møtedirigent og referent.

3. Årsberetning
Pål Berg Leirvåg gav en kort gjennomgang av årets aktiviteter.

4. Gjennomgang av regnskapet
Rolf Holter-Sørensen fremla regnskap for 2021. Det viser et lite overskudd. Det vil likevel bli mindre inntekter for fremtiden siden klubben ikke kan regne med at støtten fra SAS fortsetter.

5. Valg av 3 styremedlemmer
Helen Fors trer ut av styret, og erstattes av Hanne Jørgensen. Styrets andre to medlemmer fortsetter to år til.

6. Inkommede forslag
Informasjon om endinger av pokalturneringene: Klubben har tre turneringer som har gitt vandrepokal til vinneren, NSF pokal, Klubbmesterskap og Giørtz minnepokal. I tillegg har beste dame gjennom sesongen, fått Støltuns trofé. Disse har endt opp med å bli en ganske stor kostnad ifm gravering. I tillegg er det tidkrevende for enkelte, avhengig av hvor man bor, å finne tak i noen som vil gjøre jobben. Til slutt så er enkelte av pokalene fulle av navn, og det er vanskelig å gravere inn nye.

Styret har derfor foreslått å avslutte alle pokalturneringene. De som vant disse i 2021, får beholde disse. NSF pokal og Giørtz minnepokal turnering, vil bli erstattet med vanlige klubbturneringer. Styret vil komme tilbake med turneringsform og navn. Klubbmestere i fremtiden vil bli tildelt en mindre premie til odel og eie. Klubben skal diskutere om Støltuns trofé skal erstattes med premie for beste kvinne og mann gjennom sesongen ved en annen form for premiering.

Referent Pål Berg Leirvåg.

Les hele saken

Vi har fått Vipps, nr 603710

Vi prøver å holde følge med den digitale utviklingen og samtidig prøve å hindre spredning av coronavirus.

Les hele saken

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/sasgolf/domains/sasgolf.no/www/core/bottom.php on line 79 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/sasgolf/domains/sasgolf.no/www/core/bottom.php on line 80 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/sasgolf/domains/sasgolf.no/www/core/bottom.php on line 81 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/sasgolf/domains/sasgolf.no/www/core/bottom.php on line 82