VIKTIG INFORMASJON OM VENTELISTE

19. juni 2006, av Per Kristian Berg

Har du fått beskjed om at du står på venteliste??

Den 3 Juni 2006 sendte vår sekretær ut informasjon på mail til samtlige medlemmer om hvordan venteliste-funksjonen fungerer. Det later til at det fremdeles hersker litt forvirring omkring dette.

DET ER IKKE MULIG FOR OSS Å LAGE EN FUNKSJON SOM GJØR AT DET GÅR AUTOMATISK INFORMASJON TIL DERE OM AT DERE HAR RYKKET OPP FRA VENTELISTE TIL Å BLI AKSEPTERT.

DETTE MÅ HVER ENKELT SJEKKE VED Å KLIKKE SEG INN UNDER GJELDENDE TURNERING FOR Å SE OM DERE ER AKSEPTERT.

På grunn av den store pågangen tidlig i år bestemte vi oss for å doble antall baller der dette var mulig. Derfor sendte vi en mail til samtlige slik at vi skulle slippe å sitte i telefon med samtlige som er påmeldt en turnering.

Vi prøver å vise stor fleksibilitet med hensyn til hva som skal betales om en ikke møter. Dette blir styrt av den enkelte golfklubb vi spiller på. De fleste klubber er glad for at vi benytter deres bane (som regel under "down time") -og vi betaler da oftest kun for de som aktuelt har vært på turneringen.

VÅR POLICY ER SOM FØLGER:

HAR DU MELDT AVBUD ETTER PÅMELDINGSRIST OG VI MÅ BETALE FOR DEG, VIL DU BLI BELASTET FOR PÅMELDINGSGEBYRET TIL OSS (200.-)

DERSOM DU IKKE MØTER TIL TURNERINGEN UTEN Å HA MELDT AVBUD VIL DU BLI BELASTET FOR DEN GREENFEE VI MÅ BETALE TIL RESPEKTIVE KLUBB.

Dersom vi klarer å fylle din plass med en annen, skal du selvfølgelig slippe å betale. Vi er ikke ute etter å tjene penger på dere!!!!

DERSOM DERE HAR SPESIELLE REQUESTER FOR EN TURNERING SÅ GI BESKJED DIREKTE TIL TURNERINGSLEDER SÅ TIDLIG SOM MULIG (IKKE BENYTT MAIL TIL SAS GOLFKLUBB)
VI BER OM AT SLIKE REQUESTER BEGRENSES TIL DET SOM ER NØDVENDIG.

REQUESTER I SISTE LITEN MEDFØRER MASSE EKSTRA-ARBEID FOR TURNERINGSLEDELSEN DA OPPSETTET SOM REGEL LIGGER KLART TIL PUBLISERING.

DET BLIR IKKE GJORT ENDRINGER ETTER PUBLISERING!!

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/sasgolf/domains/sasgolf.no/www/core/bottom.php on line 79 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/sasgolf/domains/sasgolf.no/www/core/bottom.php on line 80 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/sasgolf/domains/sasgolf.no/www/core/bottom.php on line 81 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/sasgolf/domains/sasgolf.no/www/core/bottom.php on line 82