Referat fra Generalforsamlingen i Strömstad

04. oktober 2007, av Bjørg Færø Skagen

Referat fra Generalforsamling i SAS Golfklubb
22. september 2007

Referat fra Generalforsamling i SAS Golfklubb
22. september 2007Til stede: Per K. Berg
Eva Giørtz
Tor og Anne Ki Klemetsen
Bjørg Færø Skagen
Kari og Gunnar Støltun
Harald Roer
Per Gunnar Lyckander
Helge Giørtz
Petter Bjerke
Randi Alstad
Tone Lise Brattbakk
Vesla Buch
Elsa Giørtz
Anne-Marie Giørtz
Ole Henrik Giørtz
Kari Storkaas
Åke Aspholm
Kevan Bird
Vidar Nesset
Leif Henry Roth
Erling H. Nord-Varhaug
Terje Stokke
Elin Horgen
Helen Fors
Tony Larsen
1) Per Kristian åpnet møtet. Møteinnkallingen ble godkjent av forsamlingen.

2) Som møtedirigent og referent ble henholdsvis Per Kristian og Bjørg valgt.

3) Per Kristian oppsummerte året. Det er arrangert 10 turneringer, hvorav to som weekendarrangement med overnatting. I tillegg var Norge i år vertskap for Trelandskampen. Stort sett alle turneringer hadde meget god deltakelse, skjønt det dabbet litt av mot slutten.

4) Eva gjennomgikk regnskapet og viste at vi har relativt god økonomi. Vi har ikke fått faktura fra Moss & Rygge enda og det mangler et beløp fra Nøtterøy. I tillegg kommer arrangementet i Strömstad. Årsregnskapet ble enstemmig vedtatt, med de forbehold som er skissert ovenfor.

5) Valg av styre. Tor og Eva tok gjenvalg. Tor-Egil hadde bedt om å få tre ut av styret og som nytt styremedlem ble Andreas Kleiva valgt. Tor-Egil blir dermed neste års valgkomitè.

6) Fra et medlem var det fremmet forslag om at de som organiserer turneringene og turene våre må slippe å betale turneringsavgift og eventuelt opphold. Forslaget om gratis turneringsavgift ble vedtatt, to stemte mot. Forslaget som gjaldt overnatting ble nedstemt med bare en stemme for.

7) Fra styret var det foreslått at medlemmer som slutter i SAS får fortsette i SAS Golfklubb og at de betaler kr 500,- i årsavgift, ettersom klubben ikke får tilskudd fra SAS Group Club for disse. Økt årsavgift vil også gjelde ansatte i Widerøe og CSC. Forslaget ble enstemmig vedtatt.


8) Forslag fra medlem om at man ved påmelding gis anledning til å velge tidspunkt og hvem man vil spille med ble nedstemt av forsamlingen. Styret presiserer at vi vil som tidligere vise fleksibilitet med hensyn til spesielle ønsker, som for eksempel tidlig eller sen start. Det vil også bli gjort forsøk med å legge ut starttidene dagen før.

Det vil til neste sesong bli undersøkt om det er mulig å arrangere enkelte av turneringene med shotgun-start.

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/sasgolf/domains/sasgolf.no/www/core/bottom.php on line 79 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/sasgolf/domains/sasgolf.no/www/core/bottom.php on line 80 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/sasgolf/domains/sasgolf.no/www/core/bottom.php on line 81 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/sasgolf/domains/sasgolf.no/www/core/bottom.php on line 82