Referat fra generalforsamling 2008

30. september 2008, av Tove Mæland Solheim

Referat fra generalforsamling 2008

Referat fra Generalforsamling i SAS Golfklubb
27. september 2008

26 medlemmer tilstede.


1. Per Kristian ønsket velkommen. Møteinnkallingen godkjent av forsamlingen.

2. Som møtedirigent og referent ble PK og Anne Ki valgt.

3. Årsberetningen ble gjennomgått og godkjent. På grunn av lav deltagelse på Kongsberg,ble det vurdert enten og flytte tidspunkt eller sted. Styret tar stilling til dette når turneringsprogrammet fastsettes.

4. Eva gjennomgikk regnskapet. Ingen bemerkninger. Årsregnskap enstemmig godkjent. Overskudd kr. 2938,00.
Etter møtet fikk jeg regninger på telefonutgifter, inngraveringer og gave slik at vårt totale overskudd er på kr 644,73. Da er fortsatt en inngravering på kr 930,- ikke betalt. Hilsen Eva Giørtz, Kasserer

5. Valg av nye representanter til styret :

Bjørg hadde fremsatt ønske om å tre ut av styret. Per Kristian takket Bjørg for fremragende innsats i mange år.

Formannen godtok gjenvalg.

Som sekretær ble Tove Mæland Solheim valgt (var styremedlem på valg)

Harald Roer ble valgt som nytt styremedlem.

6. Pål Berg Leirvåg fremsatte forslag ang. deltagerutvelgelse til spesielle evenementer f.eks Trelandskampen.

a) Ved utvelgelse til landskamp prioriteres de med høyest gjennomsnittlig score på de turneringene de har deltatt i.

b) Pro-am eller annen deltagelse av mer selskapelig karakter benyttes loddtrekning.

a) Etter en del diskusjon ble det stemt over et forslag som går ut på at styret velger 4 deltagere pluss en reiseleder. De siste 6 tas ut etter resultater oppnådd tidligere i sesongen blant de som har meldt sin interesse.
Forslaget ble vedtatt 16 mot 8 stemmer.

b)Deltagelse til diverse representasjonsturneringer vi får tilbud om varierer fra år til år. I fjor fikk vi spesielt mange og de ble lagt ut på nettet som ”first come” tilbud til medlemmene. Det syntes vi fungerte ok,men dersom tidsfrister tillater det har ikke styret noen innvending mot at det benyttes loddtrekning. Det vil vi vurdere dersom det er mulig. Dersom det er snakk om maks et par plasser på årsbasis forbeholder styret seg retten til å velge deltagereNotice: Trying to access array offset on value of type null in /home/sasgolf/domains/sasgolf.no/www/core/bottom.php on line 79 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/sasgolf/domains/sasgolf.no/www/core/bottom.php on line 80 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/sasgolf/domains/sasgolf.no/www/core/bottom.php on line 81 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/sasgolf/domains/sasgolf.no/www/core/bottom.php on line 82