Budsjett 2008

02. februar 2009, av Eva Giørtz

Dette er sluttregnskap for 2008!
Det er ikke meget igjen kun kr 644,- igjen. I fjord satt vi igjen med kr 29.838,-. Så i år har vi hatt et underskudd med kr 28.550,-. Til neste år er vi nødt til å sette "tak" på turneringene. Nå gjelder det å være "først til mølla"!
Vennlig hilsen Eva/Kasserer

Her ser dere hva vi benyttet pengene til

SAS Golf Klubb 2008 RÅBALANSE / SALDOBALANSE
KontoNavn ..................balanse.............Debet...........Kredit........ Utg.balanse
Bank innskudd...........29 838,92....... 228 198,00.....257 392,19.......... 644,73
Innskutt egenkapital.- 29 838,92................. 0,00...............0,00.....-29 838,92
Medlemskont Ansatte ....... 0,00................. 0,00........50 400,00....-50 400,00
Medlemsk. Pen. ................0,00................. 0,00........17 550,00....-17 550,00
Medlemsk. Fam. .............. 0,00................. 0,00..........2 700,00......-2 700,00
Medlemk. CSC/WF/sluttet...0,00................. 0,00..........1 100,00.....-1 100,00
Støtte fra SAS...................0,00................. 0,00........46 200,00....-46 200,00
Startkontingent .................0,00.............. 400,00.....108 850,00...-108 450,00
No show............................0,00.............. 300,00.........1 200,00........-900,00
Baneleie/Greenfee.............0,00........ 192 934,39...............0,00....192 934,39
Turneringsleder.................0,00...............200,00...............0,00.........200,00
Overnatting/Bespisning.......0,00..........33 844,00...............0,00......33 844,00
Premier.............................0,00..........14 312,26...............0,00......14 312,26
Gravering av premier.........0,00.............. 330,00...............0,00..........330,00
Utgifter ved regnskap.........0,00...........11 156,00..............0,00......11 156,00
Utgifter ved WEB-sider.......0,00.............1 350,00..............0,00........1 350,00
Andre sos. kostnader.........0,00...............158,54..............0,00...........158,54
Telefon, mobiltlf, fax..........0,00.............1 500,00..............0,00........1 500,00
Porto................................0,00................700,00..............0,00..........700,00
Renteinntekter..................0,00...................0,00...........198,00..........-198,00
Renteutgifter og gebyrer....0,00............... 207,00..............0,00...........207,00

Kontroll summer:...............0,00..........485 590,19....485 590,19.............0,00

Det er ikke lett å få det i rette kolonner, men jeg håper dere klarer å tyde det!

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/sasgolf/domains/sasgolf.no/www/core/bottom.php on line 79 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/sasgolf/domains/sasgolf.no/www/core/bottom.php on line 80 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/sasgolf/domains/sasgolf.no/www/core/bottom.php on line 81 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/sasgolf/domains/sasgolf.no/www/core/bottom.php on line 82