Referat fra generalforsamlig 2010.

29. september 2010, av Tove Mæland Solheim

Referat fra generalforsamling 2010.

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I STRØMSTAD DEN 25SEPT. 2010.

1. Per Kristian Berg ønsket velkommen. Møteinnkallingen godkjent av
forsamlingen.

2. Som møtedirigent og referent ble Per Kristian og sekr. Tove valgt.

3. Årsberetningen ble gjennomgått og godkjent. Vi har hatt 11 turneringer derav
2 helgeturneringer. Litt lavere deltagelse på enkelte turneringer enn ifjor.
Gledelig var det at vi også i år dro hjem seieren i trelandskampen. Det ble
opplyst om at alle kan delta på vandringspokalen, men at de som evt. ønsker å
delta når den ikke spilles i Norge må betale reise og opphold selv hvis de ikke
er tatt ut på laget.

4. Eva gjennomgikk regnskapet som ble godkjent. Overskuddet før Strømstad
var kr 28809.00. Et resultat av hevet startavgift, og tøffe forhandlinger med
de enkelte klubbene. Årsmøtet vedtok å beholde startavgiften på kr 300 pr.
turnering.

5. Formann Per Kristian Berg, sekretær Tove Mæland Solheim og styremedlem
Harald Roer tok alle gjenvalg. Andreas Kleiva sitter ett år til i valgkomiteen.

6. Det var kommet inn forslag om endring av statuttene slik at famliemedlemmer
er valgbare som sekretær,kasserer eller styremedlem i klubben.

Årsmøtet vedtok at det kan velges inn ett familiemedlem så lenge dette ikke
strider mot statuttene i SAS klubben.

Styret takker for en vellykket sesong, og ønsker alle vel møtt i 2011.


Tove Mæland Solheim
sekr.Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/sasgolf/domains/sasgolf.no/www/core/bottom.php on line 79 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/sasgolf/domains/sasgolf.no/www/core/bottom.php on line 80 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/sasgolf/domains/sasgolf.no/www/core/bottom.php on line 81 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/sasgolf/domains/sasgolf.no/www/core/bottom.php on line 82