Agenda for generalforsamling i Strømstad

11. september 2013, av Tove Mæland Solheim

Agenda for genralforsamling i Strømstad den 21. sept 2013 kl. 18.30

1. Åpning og godkjenning av møteinnkalling

2. Valg av møtedirigent og referent

3. Årsberetning

4. Gjennomgang av regnskapet

5. Valg av 2 styremedlemmer

6. Inkommede forslag


Styret