Agenda for genralforsamling i Strømstad den 12. Sep 2015

09. september 2015, av Helen Fors


Agenda for genralforsamling i Strømstad den 12. Sep 2015 kl. 18.30

1. Åpning og godkjenning av møteinnkalling

2. Valg av møtedirigent og referent

3. Årsberetning

4. Gjennomgang av regnskapet

5. Valg av 3 styremedlemmer

6. Inkommede forslag


Styret