Referat fra generalforsamlingen i Strömstad 12. Sep. 2015

27. september 2015, av Helen Fors

Referat fra generalforsamlingen i Strömstad 12. Sep. 2015

1. Tove ønsket velkommen. Endast 15 medlemmer var møtt frem.
Møteinnkallingen ble godkjent.

2. Som møtedirigent blev Tor valgt og referent ble Helen.

3. Årsberetning.
Vi har også i år arrangert 10 turneringer .
Deltagerantallet er fremdeles lavt sammenlignet med tidligere år, men det er ikke noen drastisk nedgang fra 2014. Det er i gjennomsnitt 2 deltagere mindre i år sammenlignet med i fjor.
Det har vært diskutert i styret om vi har for mange turneringer, og at det er det som gjør at antallet deltager er lavt. Men vi har endel frafall blant pensjonister som kan ha en naturlig forklaring. Samt at vi jobber skift og har problemer med å treffe de dagerne turnering blir arrangert . Selskapet SAS har også mindre og mindre ansatte.
Utfordringen er å skaffe nye medlemmer. Med ev annonsering via " flyers/ oppslag på de enkelte oppholdsrommene.
Styret ønsket tilbakemeldinger om forslag til hvordan vi kan få med flere.

Trelandskampen gikk av stabelen på Møn i Danmark. Vi var representert med fullt lag. Norge tog hjem pokalen i år også , med god marginal.4. Pål gjennomgikk regnskapet. Etter årsavslutningen sitter vi
igjen med ett overskudd på ca 12.000 kr

5. Valg.
Helen Fors, Pål Berg-Leirvåg og Tony Larsen var på valg i år. Helen og Tony tok gjenvalg for 2 år.
Pål ønsker en ersætter som kasserer til neste år og tog gjenvalg endast på ett år.

I valgkomiteen fortsetter Tor.

6. Ingen innkomne forslag.

Styret takker for en fin sesong og ønsker flere deltagere velkommen neste år.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/sasgolf/domains/sasgolf.no/www/core/bottom.php on line 79 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/sasgolf/domains/sasgolf.no/www/core/bottom.php on line 80 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/sasgolf/domains/sasgolf.no/www/core/bottom.php on line 81 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/sasgolf/domains/sasgolf.no/www/core/bottom.php on line 82