Referat fra generalforsamling

18. januar 2018, av Per Kristian Berg

Referat

Referat generalforsamling SAS golfklubb 2017

1. Formannen åpnet årsmøtet og ønsket velkommen.
Totalt 7 stk fremmøtte.

Innkallingen til Generalforsamling ble godkjent.

2. Per K ble valgt til møtedirigent og Helen ble valgt til referent.

3. Årsberetningen ble fremført av formannen:

Vi har avholdt 9 turneringer i år. Det samme antall som i fjor, men vi bør prøve å komme tilbake til 10 turneringer igjen fra neste sesong.
Snittet på turneringene er fremdeles lavt. I år lå snittet på 17 deltagere. Flest deltagere hadde KM med 24, minst hadde Burdiejakten med 10 - grunnet flytte av dato og mye regn opptil turneringen.
ISC ble avholdt i Sverige med en klar hjemmeseier, i tillegg til at de tok begge vandringspokalene.
Klubbmestere for 2017 ble Elin Horgen og Per K. Berg.

Kassereren valgte å si opp sin stilling midt i sesongen, men har gjennomført årsregnskapet og sender dette videre til SAS Klubben.

4. Valg av 2 styremedlemmer og ny kasserer:

Helen stilte til gjenvalg som styremedlem og ble valgt inn
Tony ville gjerne tre ut og valgkomiteen hadde innstilt Laimi Jaucis som ble enstemmig valgt.
Som ny kasserer hadde valgkomiteen innstilt Rolf H. Sørensen. Også han ble enstemmig valgt inn.

Formannen takket Pål og Tony for flott innsats i styret.

5. Innkommede forslag:

Helen hadde sendt inn forslag om at styremedlemmene skulle slippe å betale når de er med på turneringer, som en takk for at de stiller som styremedlemmer.

Etter en diskusjon blant de tilstedeværende virket det som alle syntes det var en god
idè. Formannen fremmet så sin side av saken som gikk mer på det etiske ved å skulle vedta dette på en generalforsamling hvor det bare var styremedlemmer tilstede (gamle og nye).
Det ble så fremmet et syn på at dersom man som styremedlem ikke må betale for
turneringer så ville det kanskje bli vanskeligere å finne arrangører til turneringene.
(I dag er det slik at de 2 som arrangerer ikke betaler)

Det ble enighet på generalforsamlingen om at det i stedet innføres honorar til de som arrangerer turneringene. Disse mottar kr 500,- for å stå som arrangør, men betaler da turneringsavgift på lik linje med alle deltagere.

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/sasgolf/domains/sasgolf.no/www/core/bottom.php on line 79 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/sasgolf/domains/sasgolf.no/www/core/bottom.php on line 80 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/sasgolf/domains/sasgolf.no/www/core/bottom.php on line 81 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/sasgolf/domains/sasgolf.no/www/core/bottom.php on line 82