Referat generalforsamling

17. september 2019, av Pål Berg Leirvåg

Referat fra generalforsamling for SAS Golfklubb 14 september 2019 kl 1900 er klart.

1. Åpning og godkjenning av møteinnkalling ble gjort uten innvendinger. 26 medlemmer deltok.

2. Valg av møtedirigent og referent: Pål ble valgt til både møtedirigent og referent.

3. Årsberetning: Året ble gjennomført som normalt med unntak av at Høstcup gikk ut på grunn av trangt program for høsten. I tillegg var klubben vert for ISC landskamp på Losby, hvor Norge ble vinner, igjen.

4. Gjennomgang av regnskapet: Rolf gikk gjennom regnskapet, og regnskapet ble godkjent uten bemerkninger fra medlemmene.

5. Laimi , Rolf og Helen er på omvalg som styremedlemmer: Alle tok omvalg. Samtidig ble generalforsamlingen informert om at etter at Per Kristian gikk ut av styret, ble Pål i styremøte, konstituert som ny leder av SAS golfklubb. I og med at Per Kristian gikk ut av styret, og at det var umulig å finne nye villige kandidater til styret, er det nå kun fem i styret. Styret informerte at de for neste år vil bruke medlemmer etter behov hvis hjelp behøves. Styret er etter valget som følger:
Leder: Pål Berg Leirvåg
Kasserer: Rolf Holter-Sørensen
Styremedlem: Harald Roer
Styremedlem: Helen Fors
Styremedlem: Laimi Jaucis

6. Inkommende forslag: Forslag fra Tor om at alle skal kunne få velge hvilken teeboks de kunne spille fra. I diskusjonen som ble gjort, hvor mange gode momenter ble tatt opp, ble resultatet at styret skal utarbeide retningslinjer for dette.


For Styret Pål Berg Leirvåg

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/sasgolf/domains/sasgolf.no/www/core/bottom.php on line 79 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/sasgolf/domains/sasgolf.no/www/core/bottom.php on line 80 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/sasgolf/domains/sasgolf.no/www/core/bottom.php on line 81 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/sasgolf/domains/sasgolf.no/www/core/bottom.php on line 82