Tor Inge Solberg

Avdeling: OSLLT
Hjemmeklubb: Norefjell GK
ePost: tor-inge.solberg@sas.no
Telefon, hjem: 67583643
Telefon, mobil: 932 12 928