Cathrine Onarheim Dahl

Avdeling: OSLKE
Hjemmeklubb: Ullensaker GK
ePost: cathrine.dahl@sas.no
Telefon, hjem: 63979281
Telefon, mobil: 48270118