Thor Anders Loftheim

Avdeling: OSLOA
Hjemmeklubb: Tyrifjorden GK
ePost: taloftheim@gmail.com
Telefon, hjem: 32 13 56 50
Telefon, mobil: 911 92 999