Trond Eiken

Avdeling: OSLKR
Hjemmeklubb: Ullensaker GK
ePost: trond.ei@online.no
Telefon, hjem: 63998685
Telefon, mobil: 90202294
Telefon, arbeid: 64817606

Medlem av ullensaker golfklubb
========
Jobber på KR gardermoen
jobbet siden 94 på stuer`n
spilt golf i 3 år.

Meritter 2022/totalt

Har vært med i 54 turneringer
1.plasser: 0/2
2.plasser: 0/4
3.plasser: 0/9
Longest Drive: 0/1
Closest to Pin: 0/4