Georg Balas

Avdeling: Pensjonist
Hjemmeklubb: Holtsmark GK
ePost: juri.balas@sas.no
Telefon, hjem: 22732914
Telefon, mobil: 92208909
Telefon, arbeid: 64817053

Meritter 2020/totalt

Har vært med i 21 turneringer
Closest to Pin: 0/1