Erling Skamsar

Avdeling: OSLKR
Hjemmeklubb: Grønmo GK
ePost: erling.skamsar@sas.no
Telefon, hjem: 22174046
Telefon, mobil: 95715284
Telefon, arbeid: 95715284


========
Jobber på KR / SGS. Gardermoen.

Meritter 2022/totalt

Har vært med i 49 turneringer
1.plasser: 0/4
3.plasser: 0/4
Closest to Pin: 0/3