Jon Simon Høye

Avdeling: OSLOA-K
Hjemmeklubb: Elverum/Rena
Medlem siden november 2010.
ePost: jon.hoye@sas.no
Telefon, hjem: 62 41 43 32
Telefon, mobil: 922 56 938