Kari Støltun

Avdeling: Pensjonist
Hjemmeklubb: Oustøen Country Club
ePost: gstoe@online.no
Telefon, hjem: 66849096

Meritter 2020/totalt

Har vært med i 71 turneringer
1.plasser: 0/4
2.plasser: 0/11
3.plasser: 0/8
Longest Drive: 0/5