Jan Halvor Fjeld

Avdeling: Pensjonist
Hjemmeklubb: Ingen klubb
ePost: jan.fjeld@sas.no
Telefon, hjem: 35 59 32 69
Telefon, mobil: 901 36 141